fbpx

Vaikų pagarba tėvams: misija įmanoma

 | Thomas Lickona

Kodėl vaikų pagarba tėvams yra tokia svarbi?

Pagarba yra visų sveikų santykių pagrindas. Tėvai (kaip ir mokytojai) nusipelno ypatingos pagarbos dėl savo vaidmens ir atsakomybės.

Mes šeimos galvos. Mes esame atsakingi už savo vaikų gerovę, jų sveikatą, saugumą, augimą ir tobulėjimą.  Jei tikime, kad vaikus gavome pagal Dievo valią, esame atsakingi ir už jų santykio su Dievu pradžią.

Visa tai bus sunkiai įmanoma, jei vaikai nepriims mūsų vedimo – jei jie nejaus pagarbos mūsų autoritetui, taisyklėms ir mokymui. Pagarba savo tėvų autoritetui yra vaikų būsimo moralinio vystymosi pagrindas. Mes negalime atlikti savo, kaip tėvų, darbo be jų pagarbos. Tad kaip turėtume ugdyti savo vaikų pagarbą? Štai 8 būdai:

Tikėkite, kad esate verti pagarbos ir elkitės atitinkamai

Daugybė tyrimų rodo, kad autoritetingas auklėjimo stilius duoda geriausius vaikų charakterio raidos rezultatus. Pagrindinis autoritetingos tėvystės bruožas yra užtikrintas krypties davimas savo vaikams. Norėdami spinduliuoti užtikrintumą, pirmiausiai turite gerbti patys save.

Kartą į mano radijo laidą paskambino mama ir pasiguodė: „mano dukrai 23 metai ir ji su manimi įžeidžiančiai kalba. Ji elgiasi tarsi aš būčiau skuduras kojoms valyti. Nežinau, kaip reaguoti.” Aš atsakiau, kad vis dar nevėlu pasakyti jos suaugusiai dukrai: „aš gerbiu save ir neleisiu, kad kas nors taip su manimi kalbėtų, ypač mano pačios vaikas“. Pasiūliau taip pat pasakyti jos dukrai, kad bet koks tolesnis kalbėjimas vyks tik sutartus dėl pagarbaus kalbėjimo būdo.

Trumpai tariant, mes gauname tiek pagarbos, kiek reikalaujame, ir tiek pažeminimo, kiek leidžiame.

Gerbkite savo vaikus

Jei norime pagarbos iš savo vaikų, turime ją rodyti jiems. Jei norime, kad jie mums sakytų „ačiū“ ir „prašau“, patys turėtume taip kalbėti. Jei nenorime, kad mūsų vaikai sarkastiškai mums atiskirstų, kalbėdami su jais patys turėtume vengti sarkazmo. Jei norime, kad jie kalbėtų pagarbiu balso tonu, turėtume taip elgtis ir mes.

Turėtume gerbti savo vaikus ir gilesne prasme – elgdamiesi su jais kaip su unikaliais asmenimis. Parodykime nuoširdų susidomėjimą jų mintimis ir jausmais bei tuo, kas vyksta jų gyvenime. Skirkime laiko prasmingiems pokalbiams ir buvimui kartu. Mūsų vaikai labiau mus gerbs, jei jie patys jausis gerbiami ir mylimi.

Rodykite pagarbą kitiems

Tapkime pagarbos modeliais savo elgesiu su aplinkiniais. Kartą viena mama man pasakė: „mano tėvai nebuvo tobuli, bet jie gerbė ir palaikė vienas kitą priimdami sprendimus dėl vaikų. Niekas mūsų šeimoje neburnojo.“  Štai dar keli būdai kaip galime tapti pagarbaus elgesio modeliu savo vaikui:

  • Rodykite pagarbą bendraudami ir kalbėdami apie savo gimines, kaimynus ir pažįstamus. Jei pamatę vaiko namų darbus sakote: „tai kvaila užduotis!“ rodote nepagarbą mokytojui. Nepagarbus elgesys dažnai pasėjamas labai nežymiais būdais, pamažu nujautrinančiais vaikus.
  • Stenkitės be reikalo nekalbėti apie kitų žmonių klaidas ir trūkumus. Paaiškinkite vaikams, kad niekam nepatinka kai žmonės apie juos negražiai kalba. Stenkitės kituose matyti ir pagirti gėrį.
  • Visi tėvai kartais susiginčija. Tačiau ar jūs tai darote pagarbiai? Ar vengiate užgaulių žodžių? Stenkitės išgirsti ir suprasti vienas kitą; atleiskite greitai po nesutarimo, užuot laikęsi įsikibę pykčio. Sveikos santuokos dažnai turi „susitaikymo ritualus“, kurie ne tik padeda vyro ir žmonos santykiams, bet ir moko vaikus pagarbaus bendravimo.

Reikalaukite pagarbos – visais atvejais

Neleiskite broliams ir seserims sakyti vieni kitiems „užsičiaupk“, skaudžiai prasivardžiuoti, kalbėti grubiai, sarkastiškai ar kitaip nepagarbia. Reikalaukite, kad jie nuoširdžiai sakytų vienas kitam „stebuklingus žodžius“. Paaiškinkite, kad taip jie rodo pagarbą kitam asmeniui. Išmokykite vaikus nepertraukinėti pašnekovo. Priminkite jiems žiūrėti į žmogų, su kuriuo jie kalba, o ne į telefonų ekranus. Pagirkite vaikus, kai jie tokiais būdais parodo pagarbą.

Paaiškinkite ir pataisykite netinkamą elgesį, jei reikia – griežtai

Pataisykite kiekvieną nepagarbų savo vaikų poelgį. Net ir atžagarias mimikas, kurias vaikai mėgsta rodyti jūsų paprašyti atlikti kokį jiems nepatinkantį darbą arba priminus jų pamirštą taisyklę. Neleiskite vaikams išsisukti nepagarbiai elgiantis vien todėl, kad esate viešoje vietoje.  Kartą vienas tėvas man pasiguodė „nesugebu kovoti dėl kiekvienos smulkmenos.  Bandau rinktis savo kovas…“ Netrukus pamačiau jo devynmetis sūnus neatsakė į mūsų kompanijoje buvusio suaugusiojo pasveikinimą, taip ir nesulaukdamas pastabos iš savo tėvo.  Gavęs progą pabandžiau taip įtikinti vyriškį pakeisti jo vaiko auklėjimo strategiją:

kiekviena korekcija ne vien moko vaiką gero elgesio, bet ir formuoja jo sąžinę. Jei mes nuosekliai netaisysime netinkamo elgesio, mūsų tolerancija nepagarbai vis augs, o mūsų vaikų nepagarbus elgesys nuolat blogės. Jei mes nesustabdysime grubaus šešiamečio, neturėtume nustebti susidūrę su keiksmažodžiais ir durų trankymu, kai jam sukaks 16.

Kartu nustatykite pasekmes, kurios lauks už jūsų nurodymų nepaisymą

Ramiu metu paaiškinkite savo vaikui: „žiūrėk, pagarba aplinkiniams yra rimtas dalykas. Todėl, jei po šios pastabos ir toliau elgsiesi nepagarbiai, turėsi sulaukti pasekmes. Pakalbėkime apie tai, kokia nuobauda būtų teisinga ir veiksminga.“

Parodykite vaikams ką reiškia pagarbus elgesys

Vaikai viešumoje dažnai girdi tiek užgaulių frazių ir intonacijų, kad jiems kartais gali būti sunku susigaudyti koks elgesys yra pagarbus, ko koks – netinkamas.  Dėl to, ypač su mažesniaisiais, vertėtų ne vien supažindinti vaikus su mandagumo žodžiais, bet ir pademonstruoti jiems tinkamą balso toną ir deramą laikyseną bendraujant su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais.

Kurkite pagarbią aplinką savo namuose

Ką daryti, jei jūsų šeimos bendravimas iki šiol nepasižymėjo tarpusavio pagarba, o jūs tai praleisdavote pro pirštus? Gera žinia: nevėlu tai pakeisti, imantis apgalvotų veiksmų. Jums bus lengviau sukurti pagarbią aplinką, jei prie to prisidės visi šeimos nariai. Tad susodinkite saviškius ir pasakykite kažką tokio: „padarykime keletą pakeitimų, kad visi galėtume geriau sutarti ir būti laimingesni kaip šeima. Sugalvokime taisykles, kurios padėtų visiems tikrai parodyti pagarbą bendraujant tarpusavyje.  Kaip tai galėtų atrodyti?“

Apsvarstykite galimybę surašyti ir matomoje vietoje pakabinti šeimos tarpusavio įsipareigojimą elgtis pagarbiai ir mandagiai. Galiausiai kartas nuo karto skirkite valandėlę trumpiems šeimos pokalbiams apie tai kaip jums sekasi. Ir lašas po lašo pradėsite matyti teigiamus pokyčius. Džiaukitės kiekvienu poslinkiu link pagarbaus bendravimo ir niekada nepasiduokite!

Thomas Lickona yra Niujorko valstijos universiteto Cortlande (The State University of New York College at Cortland, angl.) pedagogikos profesorius emeritas.

Pabaiga: vaikų pagarba tėvams.

Jums gali patikti

Norėdami Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas ir suasmeninti Jūsų patirtį mūsų svetainėje, naudojame slapukus. (angl. „cookies“). Plačiau apie tai: privatumo politika

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close