fbpx

Abortų klinika JAV taiko satanistinį ritualą, tikisi apeiti aborto draudimus

 |  Michaelas Cookas  

Neturiu įpročio skaityti „Cosmopolitan“ ir negaliu pasakyti, kad gailiuosi dėl tokio aplaidumo. Vienok tai vienas didžiausių žurnalų Jungtinėse Valstijose. Tiek spausdintu, tiek internetiniu formatu jį skaito daugiau kaip 32 milijonai, daugiausiai merginų. „Cosmo“ žino, kas domina jaunas karjeros siekiančias moteris: seksas, sveikata, paskalos ir mada. Tačiau lapkričio-gruodžio mėnesio numeryje buvo propaguojama kai kas pikantiškesnio – satanizmas. Kalbu apie specialujį numerio reportažą „Satanistinė abortų klinika: įsiutino beveik visus… tikisi įveikti draudimus“.

Straipsnio dėmesio centre – viena keisčiausių Amerikos įstaigų: „Samuelio Alito mamos satanistinė abortų klinika” (Samuelis Alito – konservatyvių pažiūrų JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas, vert. past.). Naujojoje Meksikoje, kurioje galioja labai liberalūs abortus reglamentuojantys įstatymai, įsikūrusi klinika visą parą konsultuoja aborto klausimais ir aprūpina abortą sukeliančiomis tabletėmis.

Keista religija

Tai ne šiaip eilinė abortų klinika – ją valdo Šėtono šventykla, Šėtono garbintojų organizacija, turinti ambiciją teikti „nemokamą religinę reprodukcinės sveikatos priežiūrą“ visoje JAV. Šėtono šventykla teigia, kad ji yra religija ir kad abortai yra svarbus jos ritualas. Iš tikrųjų Amerikos mokesčių institucijos pripažino Šėtono šventyklą religine grupe, turinčia pelno nesiekiančios organizacijos statusą ir dėl to atleido ją nuo mokesčių.

Dabar Šėtono šventykla bando įtikinti Aidaho ir Indianos teismus pasekti Naujosios Meksikos pavyzdžiu. Religijos laisvės teisės aktų ekspertas „Cosmo“ sakė:

Jie turi daugiasluoksnį planą, su keliais atsarginiais argumentais… Jų Logika eina žingsnis po žingsnio. Viskas dera tarpusavyje. Jei Šėtono šventykla kaip religinė organizacija būtų atleista nuo abortus ribojančių valstijos įstatymų, ji galėtų tapti didžiausia ir vienintele abortą sukeliančių preparatų tiekėja Aidaho arba Indianos valstijose.

Tiesa, tai keista religija: Šėtono šventykla teigia netikinti į Dievą, Šėtoną ar antgamtines būtybes. „Priimti Šėtono vardą – tai priimti racionalų mastymą, be antgamtiškumo ir be archajiškų tradicijomis paremtų prietarų“, – sakoma jos puslapyje. Vis dėlto ji teigia, kad yra religija ta prasme, kad turi nuoseklų moralinį naratyvą bei savo ritualus ir bendruomenę.

„Cosmo“ žurnalistė Arielle Domb entuziastingai įvertino projektą, nors pažymėjo, kad klinikoje lankėsi nedaug žmonių, o jos lėšos sparčiai senka. Žurnalas straipsnį iliustravo ugningais raudonais vaizdais, primenančiais velnią.

Kraują stingdantis ritualas

Iki tam tikro momento visa tai skambėjo kaip neskanus paaugliškas pokštas. Bet tada perskaičiau Šėtono šventyklos abortų ritualą. Tai buvo pragaras, tikras pragaras. Štai kaip jį aprašo A. Domb:

Pirmiausia susiraskite ramią vietą. Jei galite, atsistokite prieš veidrodį.

Prieš pat medikamentų vartojimą pažvelkite į savo atspindį ir sutelkite dėmesį į savo asmenybę. Susitelkite į savo ketinimus, atsakomybę prieš save. Keletą kartų giliai, atpalaiduojančiai įkvėpkite.

Kai būsite pasiruošusi, garsiai pasakykite: Mano kūnas yra neliečiamas, ir paklūsta tik mano pačios valiai.

Išgerkite tabletes ir iškart po to ištarkite: Tikėjimas turi būti grįstas tik mokslu. Negalima neigti mokslinių faktų, dėl savo įsitikinimų.

Vėliau, kai jūsų kūnas išstums abortuotus audinius, grįžkite prie savo apmąstymų. Vėl sutelkite dėmesį į savo asmenybę, savo galią priimant šį sprendimą.

Užbaikite ritualą asmeniniu patvirtinimu: Mano kūnu, mano krauju, mano valia tai padaryta.

Tai anaiptol ne pokštas… tai yra vargšės moters sielos pardavimas velniui. Kaip sakė C. S. Lewisas:

Galiausiai yra tik dviejų rūšių žmonės. Tie, kurie sako Dievui: „Teesie tavo valia“, ir tie, kuriems Dievas galiausiai sako: „Tebūnie tavo valia“.

Nemanau, kad su „Cosmo“ kada nors sutarčiau religijos klausimais. Jo hedonistinę teologiją galima apibendrinti šiurpą keliančia anglų poeto Williamo Blakeo sentencija: „Greičiau nužudyti kūdikį lopšyje, nei kęsti neįgyvendintus troškimus“. Tačiau dėl vieno dalyko mes sutinkame: abortai yra tiesiog šėtoniški.

Michaelas Cookas yra australų publicistas, portalo Mercatornet.com redaktorius.

Jums gali patikti